International protection

International protection

UA — Ochrona międzynarodowa — RU

🇺🇦 Український

Гельсінська спілка прав людини уділяє правову допомогу та необхідну інформацію громадянинам України. Поради надаються польською, російською та англійською мовами.

Статус біженця – пояснюємо, крок по кроку, як його отримати.

Інфографіки: процедури міжнародної охорони в Польщі (версія російська)

Порадник: “Я в процедурі надання міжнародної охорони” (версія українська)

Поради

Правові поради надаватимуться через електронну пошту. Будь ласка, зверніться за електронною адресою refugees@hfhr.pl.

Перелік інших організацій що допомагають громадянинам України ( допомога психологічна, правова, інтеграційна, переклад)

Допомога громадянинам України – урядова інформація: необхідні документи для перетину кордону, список пунктів прийому (Версія польська)

Центр Правовой Помощи им. Галины Нець

+48 693 390 502 (телефон та What's App)

🌎 English

Attention! If you are a citizen of Ukraine, you are covered by a special form of protection resulting from the special act (more in the tab: Legalization of stay). If you are not a citizen of Ukraine, check if you are not eligible for temporary protection resulting from the decision of the Council of the European Union (more in the tab: EU law). Both of these forms of protection create more favorable conditions than refugee status - therefore, before applying for international protection, make sure you do not have one of the above-mentioned options.

The Helsinki Foundation for Human Rights provides legal assistance and information to Ukrainian citizens. Advice is provided in Polish, Russian and English. You can contact the Foundation via e-mail address: refugees@hfhr.pl or the telephone number +48 22 290 55 90 (Mon - Fri, 11 a.m. - 2 p.m.).

Refugee status - how to get it?

🇵🇱 Polski

Uwaga! Jeśli jesteś obywatelem lub obywatelką Ukrainy, obejmuje Cię specjalna forma ochrona wynikająca ze specustawy (więcej w zakładce: Legalizacja pobytu). Jeśli nie jesteś obywatelem lub obywatelką Ukrainy, sprawdź, czy nie obejmuje Cię ochrona czasowa wynikająca z decyzji Rady Unii Europejskiej (więcej w zakładce: Prawo europejskie). Obydwie te formy ochrony tworzą bardziej sprzyjające warunki, niż status uchodźcy - dlatego, zanim złożysz wniosek o ochronę międzynarodową, sprawdź, czy nie masz jednej z wyżej wymienionych możliwości.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka świadczy pomoc prawną oraz udziela informacji obywatelom Ukrainy. Porady są świadczone w językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Możesz skontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: refugees@hfhr.pl lub pod numerem telefonu +48 22 290 55 90 (pon. - pt. w godz. 11-14).

Status uchodźcy – wyjaśniamy krok po kroku, jak go otrzymać

Porady

Porad prawnych udzielamy mailowo, prosimy o wiadomość na adres: refugees@hfhr.pl.

Lista innych organizacji pomagających obywatelom i obywatelkom Ukrainy – pomoc psychologiczna, prawna, integracyjna, tłumaczenia

Pomoc dla obywateli Ukrainy – informacje rządowe: dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy, lista punktów recepcyjnych

🇷🇺 Русский