European Union • Європейський Союз

European Union • Європейський Союз

Unia Europejska

Директива про тимчасовий захист

Temporary Protection Directive — Dyrektywa w sprawie czasowej ochrony — Директива о временной защите

🇺🇦 Український
🌎 English
🇵🇱 Polski
🇷🇺 Русский

Ваші права в Європейському Союзі

Your rights in the European Union — Twoje prawa w Unii Europejskiej — Ваши права в Европейском Союзе

🇺🇦 Український
🌎 English
🇵🇱 Polski
🇷🇺 Русский

Подорож усередині Європейського Союзу

Travel inside the European Union — Podróżowanie wewnątrz UE — Путешествие внутри Европейского Союза

🇺🇦 Український
🌎 English
🇵🇱 Polski
🇷🇺 Русский

Serwis prowadzony przez osoby wchodzące w skład Grupa Granica