System szkolnictwa w Polsce

System szkolnictwa w Polsce

Dzieci z Ukrainy w wieku od 7 do 18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi przeszkody. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia w szkole przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko z Ukrainy, po wniosku rodziców, musi je przyjąć z urzędu. Inne publiczne podstawówki (które są poza rejonem) i szkoły ponadpodstawowe zrobią to w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce ich nie ma, należy skontaktować się z urzędem gminy, który musi w tej sprawie pomóc.

Jeżeli rodzic lub opiekun prawny ma świadectwo szkolne dziecka może je wziąć ze sobą. Jeśli świadectwo zostało zniszczone lub zgubione wystarczy ustne oświadczenie  rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

W szkołach ponadpodstawowych (uczniowie powyżej 15-16 lat) nie obowiązuje rejonizacja w związku z tym, konieczny może okazać się kontakt z urzędem gminy, który wskaże placówki z wolnymi miejscami.