Pets

Pets

Тварини — Zwierzęta — Животные

🇺🇦 Український

З 24 лютого 2022 р. Головна Ветеринарна Інспекція запровадила тимчасові відхилення, що полегшують перетин українсько-польського кордону з домашніми тваринами: собаками, кішками та тхорами. Власники тварин не повинні пред'являти на кордоні повний набір ветеринарних документів. По можливості, однак, варто взяти з собою будь-які документи, пов'язані зі здоров'ям тварини.

Після перетину кордону тварини будуть обстежені на сказ і вакциновані за рахунок держбюджету. Після цього власник тварини отримає документ, що підтверджує дотримання ветеринарних вимог. Якщо у тварин немає чіпа, вони будуть чіповані за рахунок держави.

🌎 English

On 24 February 2022, the Chief Veterinary Inspectorate has introduced temporary derogations to facilitate the crossing of the Ukrainian/Polish border with pet animals: dogs, cats and ferrets. Animal carers don’t need to present a complete set of veterinary documents at the border. However, as far as possible, it is worth taking with you all documents related to the animal’s health.

After crossing the border, the animals will be examined for rabies and vaccinated at public expense. The owner of the animal will then receive a document confirming compliance with veterinary requirements. If the animals do not have a chip, they will be chipped at public expense.

🇵🇱 Polski

Od 24 lutego 2022 r. Główny Inspektorat Weterynarii wprowadził tymczasowe odstępstwa ułatwiające przekraczanie granicy ukraińsko-polskiej ze zwierzętami domowymi: psami, kotami i fretkami. Opiekunowie zwierząt nie muszą okazywać na granicy kompletu dokumentów weterynaryjnych. W miarę możliwości warto jednak wziąć ze sobą wszelkie dokumenty związane ze zdrowiem zwierzęcia.

Po przekroczeniu granicy, zwierzęta zostaną zbadane pod kątem wścieklizny i zaszczepione na koszt budżetu państwa. Następnie właściciel zwierzęcia otrzyma dokument potwierdzający spełnienie wymogów weterynaryjnych. Jeżeli zwierzęta nie posiadają czipa, zostaną zaczipowane na koszt państwa.

🇷🇺 Русский

С 24 февраля 2022 года Главный ветеринарный надзор ввел временные отступления, облегчающие пересечение украинско-польской границы с домашними животными: собаками, кошками и хорьками.  Опекуны животных не должны предъявлять на границе полный набор ветеринарных документов. По возможности, однако, стоит взять с собой любые документы, связанные со здоровьем животного.

После пересечения границы животные будут обследованы на бешенство и привиты за счет госбюджета. После этого владелец животного получит документ, подтверждающий выполнение ветеринарных требований. Если у животных нет чипа, оно будет чипировано за государственный счет.

Care centers

Хто займається допомогою тваринам — Kto pomaga zwierzętom

🇺🇦 Український

Притулок для безпритульних тварин у Варшаві

  • Ми пропонуємо безкоштовні щеплення та чипуванне тварин, які приїхали до Польщі з біженцями.
  • Ми пропонуємо безкоштовну ветеринарну допомогу для тварин, які перебувають під опікою біженців з України.
  • Ми пропонуємо безкоштовну допомогу тваринам, які перебувають під опікою біженців і потребують негайного лікування, також у лікарнях.
  • Пропонуємо підтримку у вигляді сухого домашнього корму для тварин, які перебувають під опікою біженців з України.

За допомогою та підтримкою звертайтеся за цілодобовими номерами телефонів:

 +48 22 868 15 78 та 22 868 15 79  або електронною поштою: ba@napaluchu.waw.pl  або info@napaluchu.waw.pl

Благодійний фонд Добрих Тварин

Реєстрація тимчасових будинків для собак з України.

тварин з України, які потребують

🌎 English

👀

🇵🇱 Polski

Schronisko Na Paluchu w Warszawie

  • Oferujemy bezpłatne szczepienia i chipowanie zwierząt, które przyjechały do Polski z uchodźcami.
  • Oferujemy bezpłatną opiekę weterynaryjną nad zwierzętami znajdującymi się pod opieką uchodźców z Ukrainy.
  • Oferujemy bezpłatną pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką uchodźców i wymagających natychmiastowego leczenia, także w szpitalach.
  • Oferujemy wsparcie w postaci suchej karmy dla zwierząt znajdujących się pod opieką uchodźców z Ukrainy.

Aby uzyskać pomoc i wsparcie, zadzwoń pod całodobowe numery telefonów:

Fundacja Dobrych Zwierząt

Rejestracja tymczasowych domów dla psów z Ukrainy.

Grupa na Facebooku

Zwierzęta z Ukrainy potrzebujące pomocy

🇷🇺 Русский

Donate

Збірки коштів на допомогу тваринам — Zrzutki na pomoc zwierzętom

🇺🇦 Український

Благодійний фонд "Рятуємо тварин"

Загальнодержавна Польська збірка на допомогу тваринам з України

Нижньосілезька Інспекція Захисту Тварин

Загальнодержавна Польська збірка на допомогу тваринам з України

Благодійний фонд "Рятуємо тварин"

збір коштів для бездомних котів в Україні

🌎 English

🇵🇱 Polski

Fundacja Ratujemy Zwierzaki

Ogólnopolska zbiórka na pomoc zwierzętom z Ukrainy

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

Ogólnopolska zbiórka na pomoc zwierzętom z Ukrainy

Fundacja Ratujemy Zwierzaki

Zbiórka na bezdomne koty w Ukrainie

🇷🇺 Русский