General info for Non-Ukrainians

General info for Non-Ukrainians

Leaflets

Інформаційні листівки — Ulotki informacyjne

Info non-UA-citizens EN 6.03.2022.pdf156.6KB
Info non-UA-citizens PL 6.03.2022.pdf153.5KB

Embassies and consulates in Poland

Посольства і консульства в Польщі — Ambasady i konsulaty w Polsce

Embassies PL EN 2022.pdf1472.2KB
Consulates PL EN 2022.pdf990.3KB

Entering other EU countries

Zasady wjazdu do poszczególnych krajów UE — Правила в’їзду до окремих країн-членів ЄС

Moving from Poland to other EU countries

Przemieszczanie się z Polski do kolejnych krajów UE — Переезд из Польши в другие страны ЕС

🌎 English
🇵🇱 Polski
🇷🇺 Русский

How can citizens of other countries enter Poland?

PL — RU

🌎 English
🇵🇱 Polski
🇷🇺 Русский

See also

Serwis prowadzony przez osoby wchodzące w skład Grupa Granica