Informacje dot. osób niebiałych

Informacje dot. osób niebiałych

Mapa Polski dla uchodźców (EN/UKR)
Mapa Polski dla uchodźców (EN/UKR)

Contacts

Embassies and consulates in Poland

Посольства і консульства в Польщі — Ambasady i konsulaty w Polsce

Embassies PL EN 2022.pdf1472.2KB
Consulates PL EN 2022.pdf990.3KB

Leaflets

Інформаційні листівки — Ulotki informacyjne

Info non-UA-citizens EN 6.03.2022.pdf156.6KB
Info non-UA-citizens PL 6.03.2022.pdf153.5KB

Wskazówki prawne

Osobom doradzamy kontakt ze swoją ambasadą lub konsulatem (lista placówek) - w szczególności, jeśli wyrażają wolę powrotu do kraju pochodzenia.

Osoby, które wjechały na terytorium Polski na podstawie stempla Komendanta Straży Granicznej uprawniającego do pobytu na terenie Polski przez 15 dni lub na podstawie złożonego wniosku o ochronę międzynarodową, co do zasady nie są uprawnione do podróży do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyjątkiem są sytuacje opisane poniżej:

  • Osoba jest członkiem rodziny obywatela Ukrainy - ewentualnie, w Ukrainie posiadała ochronę międzynarodową (status uchodźcy) lub prawo do pobytu stałego (nielimitowanego czasowo) i zarazem nie ma możliwości stałego i bezpiecznego powrotu do kraju lub regionu pochodzenia. Takie osoby objęte są decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej i mają prawo do ubiegania się o ochronę tymczasową w innych państwach Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii). Warto, żeby osoba miała dokumenty na potwierdzenie wyżej opisanych okoliczności (np. akt ślubu).
  • Z dniem 7 marca Niemcy wprowadziły rozporządzenie legalizujące wjazd na terytorium Federacji osób, które przebywały na terenie Ukrainy przed 24 lutego 2022 roku i opuściły jej teren w wyniku wybuchu wojny - niezależnie od narodowości. Rozporządzenie będzie obowiązywało do 23 maja 2022 roku. ZASADY WJAZDU DO NIEMIEC

Osoby, które chcą zostać w Polsce na dłużej, mogą zalegalizować swój pobyt na dwa sposoby:

  • poprzez złożenie wniosku o objęcie ochroną międzynarodową - jest to rozwiązanie dla osób, które znalazły się w Ukrainie z powodu prześladowań. Ważne, żeby uwrażliwić osobę, że złożenie tego wniosku wiąże się między innymi z brakiem możliwości pracy przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury (osoba otrzymuje tylko skromny zasiłek).
  • poprzez złożenie wniosku o pobyt czasowy np. w celu pracy, nauki lub z innych powodów w ciągu 15 dni od wjazdu do Polski. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • Podstawowe informacje i wzór wniosku znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/cudzoziemcy.

Luźne info aktualne

  • Ambasada Nigerii ma listę obywateli, którzy przebywali w Ukrainie i bardzo aktywnie pomaga. Tym, których nie ma na liście, też. Numer kontaktowy: +48 600 032 155.
  • Nigeria i Pakistan mają w Warszawie miejsca noclegowe dla swoich obywateli.
  • Wizzair oferuje 100 tys. darmowych biletów z krajów graniczących z UA do każdego miejsca w Europie ale tylko dla osób z ukraińskim paszportem.
  • T-Mobile wydaje na Dw. Centralnym karty sim niezależnie od obywatelstwa. Orange ma to wdrożyć jeszcze 10.03.2022.
  • Na terenie Francji przejazd pociągami dla uchodźców za darmo - BIPOC tez ale z karta pobytu.